Розроблення стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk

376

Близько року тому одному з авторів цієї статті довелося брати участь у
роботі конференції по Autodesk Inventor (www.inventor.ru). Вразив один
примітний факт: на запитання, у кого на підприємстві впроваджений стандарт по
випуску робочої та проектно-конструкторської документації (РКД), з більш ніж 350
учасників позитивно відповіли лише кілька людей… І дійсно,
проблема розробки і впровадження єдиних правил випуску РКД є актуальною
для багатьох російських проектних організацій і конструкторських підрозділів
підприємств. Зокрема, однією з найважливіших залишається завдання організації
векторних файлів креслень.


Впровадження єдиних правил випуску робочої проектно-конструкторської документації
(у тому числі документів, що стосуються логістики) в рамках єдиного
інформаційного простору є обов’язковою умовою для підприємств,
беруть участь у забезпеченні всього життєвого циклу виробів. У цій статті ми
розглянемо проблему створення та впровадження стандарту автоматизованого
проектування на прикладі використання програмного забезпечення AutoCAD, однак
даний підхід може бути реалізований і для інших САПР.


Отже, в процесі розробки стандарту автоматизованого проектування
необхідно вирішити наступні основні питання:


 • Визначення елементів креслення, що підлягають стандартизації.
 • Розробка принципів розподілу інформації по шарам для підвищення
  ефективності роботи з кресленнями.
 • Вибір методів стандартизації текстових і розмірних стилів у контексті з
  принципами масштабування.
 • Розробка стандарту типових зображень на основі використання блоків в
  кресленнях у відповідності з загальними стандартами САПР.
 • Використання службових файлів (шаблонів файлів, стандартів тощо) при
  впровадження стандартів САПР.
 • Стандартизація властивостей графічних об’єктів AutoCAD в рамках стандарту
  підприємства.
 • Вибір варіантів організації файлу креслення, визначення стратегії випуску РКД
  при створенні складних проектів.
 • Розробка основних принципів рознесення інформації по просторах
  (простір моделі і простір аркуша).
 • Автоматизація процесу нормоконтролю на відповідність стандартам САПР;
  розробка методики повної перевірки креслення.
 • Коригування випущеної і зареєстрованої електронної РКД.

 • Проблеми випуску РКД на основі 3D-моделей і спеціалізованих програмних
  продуктів ми плануємо висвітлити у наступних номерах журналу. А поки розглянемо
  варіанти вирішення перших шести з перерахованих питань, що належать до більшої
  мірою до розробки 2D-документації, опустивши окремі технічні подробиці.


  Елементи креслень, що підлягають стандартизації


  Розподіл інформації по шарах


  Для ефективного розподілу інформації по шарам необхідно введення в
  імена шарів службових символів, що дозволить:


  вибудовувати ієрархічні структури елементів креслення;


  розпізнавати і обробляти їх програмними засобами CAD-системи (при цьому
  слід врахувати, що розміщення будь-якої інформації на службовому шарі «0»
  нераціонально).


  У прикладах, наведених у цій статті, службовим символом, з якого
  починаються всі створювані користувачем файли і шари шаблонів, є символ
  «_» (підкреслення).


  Дотримання цих простих правил забезпечує можливість подальшої
  автоматичної перевірки креслення на відповідність стандартам САПР. Залишається «лише»
  розробити потрібні процедури і домовитися про правила їх використання.


  Стандарти форматів


  Обов’язковим об’єктом стандартизації є формати аркушів (відповідно
  з вимогами ЄСКД). Шаблони форматів складаються з рамок, штампів і гранки
  відповідних форм. При створенні цих шаблонів необхідно мінімізувати
  кількість використовуваних елементів креслення — насамперед таких, як верстви,
  блоки і текстові стилі. Крім того, дуже бажано по мірі створення шаблонів
  затверджувати їх у нормоконтроле підприємства.
  Рис. 1. Графічний вигляд шаблону A1_HOR_F33_L1.dxf  На рис. 1 представлений приклад складу і організації шаблону формату A1
  (горизонтальний, форма 33, лист 1). Заповнення штампів і гранки можна виконати
  за типом, представленому на рис. 2 або 3.  Розроблення стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk


  Рис. 2. Заповнення штампів і гранки засобами вікна
  Властивості  Розроблення стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk


  Рис. 3. Заповнення штампів і гранки допомогою Редактора
  атрибутів блоків  Розроблення стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk


  Рис. 4. Перегляд шарів шаблону формату A1 з допомогою
  Диспетчера властивостей шарів  Шаблон (рис. 4) містить шар _F33_L1_, що означає: форма 33, лист
  1. Шар _VP_ створено для розміщення інформації, що не підлягає висновку на
  печатка.


  Наступним об’єктом стандартизації є типи ліній і їх товщина. Для
  2D-креслень доцільно пов’язати застосовуються конструктором типи ліній і їх
  товщини з іменами шарів і кольором (у рамках відповідних конструкцій). У цій
  статті пропонується реалізація стандартів, побудована, на відміну від зарубіжних
  аналогів, на базі шаблонів, а не програм.  Розроблення стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk


  Рис. 5. Графічний вигляд шаблону типів ліній  Шаблон типів ліній (рис. 5) містить графічне представлення застосовуваних
  типів ліній і текстових стилів, розподілених за кольором, товщиною та шару.
  Графічне представлення зручно для присвоєння примітивів необхідних властивостей
  за допомогою команди AutoCAD _matchprop.  Розроблення стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk


  Рис. 6. Перегляд шарів шаблону типів ліній за допомогою
  Диспетчера властивостей шарів  Типи ліній, товщину, колір і приналежність верствам наведено в табл. 1 і на
  рис. 6. Кількість шарів залежить від специфіки організації роботи підприємства.


  Стандарти текстів та розмірів


  Стандарти текстів і розмірів базуються на ГОСТ і реалізуються за допомогою
  створення текстових і розмірних стилів (табл. 2). Наведений
  вище шаблон типів ліній також містить графічне представлення текстових і
  розмірних стилів, розподілених за кольором і шару.  Розроблення стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk


  Рис. 7. Склад розмірних стилів  У процесі розробки конструкторської документації при необхідності можна
  модифікувати номенклатуру текстових і розмірних стилів (наприклад, видалити
  непотрібний стиль, додати новий, змінити існуючий тощо).  Розроблення стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk  Розроблення стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk


  Типові зображення на кресленні


  Шаблони типових зображень і умовних позначень доцільно оформляти у
  вигляді динамічних блоків, номенклатура яких багато в чому залежить від специфіки
  проектованого виробу. В табл. 3 ілюструються склад і вигляд цього шаблонів
  типу.  Розроблення стандартного підходу до випуску електронної конструкторської документації в програмному середовищі Autodesk


  Таблиця 3. Типові зображення


  Використання службових файлів


  Для установки системних змінних AutoCAD, забезпечують коректне
  використання розроблених шаблонів, а також для створення єдиної інформаційної
  середовища всіх учасників проектування і будівництва вироби, на наш погляд,
  доцільно застосовувати пакетні файли типу SCR.


  Приклад урахування специфіки підприємства


  В якості прикладу урахування специфіки організації при створенні і впровадженні
  стандарту автоматизованого проектування наведемо ФГУП «МП «Зірочка»», де
  були реалізовані наступні особливості:  • створено шаблони і стилі тексту для різних груп конструкторів,
   корпусников (фахівців по корпусу судна), механіків, системщиків, електриків,
   господарів приміщень (креслення установки обладнання);
  • при організації центру цифрового друку документації виникла необхідність
   конвертувати розроблену в AutoCAD РКД в TIFF-файли растрової графіки з
   збереженням формату і товщини ліній графічних об’єктів креслення, що і було
   відображено у стандарті.

  І нарешті, ми абсолютно впевнені: навчання співробітників організації —
  необходимейший елемент процесу розробки стандарту САПР. Справа в тому, що для
  визначення оптимальних параметрів стандарту слід враховувати особливості
  роботи проектних груп. А для цього проектувальники повинні вміти грамотно
  висловити свої переваги: знати, які варіанти організації роботи існують,
  на які базові підходи можна спиратися… З ряду вже налагоджених технологій
  необхідно вибрати оптимальний варіант і модифікувати його згідно з
  специфікою підприємства. Але коли починається обговорення різних підходів,
  з’ясовується, що одні фахівці просто не розуміють, про що йдеться, інші вважають
  той або інший варіант неприйнятним, оскільки просто не володіють відповідними
  інструментами AutoCAD і вважають, що реалізувати її буде складно, і т. д.


  Таким чином, першим етапом розробки стандартів є навчання
  фахівців, після (а часто і в процесі якої з’ясовуються особливості
  роботи проектних відділів. У результаті формуються грамотні технічні
  вимоги, і на їх основі виробляється нормативний документ «Стандарт
  підприємства при випуску РКД з використанням САПР». Його погодженням
  твердженням завершується другий етап. Третій і останній етап розробки
  стандарту САПР — підготовка технічної бази для його впровадження: створення
  необхідного набору службових файлів, шаблонів, еталонних креслень. Обсяг цієї
  роботи в кожному конкретному випадку різний.


  Однак слід зауважити, що головна проблема полягає все ж не у випуску
  САПР-стандарту, а в його дотримання всіма підрозділами підприємства. І рішення
  цієї проблеми лежить у розробці прикладного програмного додатка,
  забезпечує автоматичне відстеження відповідності продукції, електронної
  РКД вимогам стандарту підприємства та її інтерактивну коригування. Це, на
  наш погляд, дозволить зробити процес впровадження стандарту САПР більш швидким і
  менш болючим.


  Не можна обійти увагою і той факт, що жодне суднобудівне підприємство
  не зможе побудувати «наукомістке» судно або судно без тісної щоденного
  співробітництва державного замовника, заводу-будівельника, проектанта і
  постачальників обладнання. Щоб виключити одну з причин «довгобуду», пов’язану
  з обміном інформацією між усіма учасниками споруди, слід передавати
  дані в початковому вигляді — електронний документ з електронним цифровим
  підписом (ГОСТ 2.051-2006). Для цього необхідно, щоб всі учасники
  будівництва вироби погоджували розроблені стандарти підприємств
  формування електронних оригіналів КД.


  Звичайно, ми далекі від думки, що викладений підхід — єдино вірний,
  однак успіх його реалізації у ФГУП МП «Зірочка» (р. Северодвинск,
  Архангельська область) і ФГУП СПМБМ «Малахіт» (р. Санкт-Петербург) підтверджує
  його актуальність і ефективність.