Autodesk Vault 4 — помічник інженера-технолога

13

При створенні технології обробки деталей і керуючих програм для верстатів
з ЧПУ багато компаній як CAM-рішення для технологічної служби вибирають
програмні продукти Autodesk Inventor Series 10 і EdgeCAM 10 (Pathtrace
Technology). При роботі колективу технологів над великими проектами виникають
завдання організації зберігання і роботи з великим обсягом проектної інформації, а
також організації спільної роботи як самого технологічного колективу, так
і при його інформаційної взаємодії з конструкторськими підрозділами
компанії. Для вирішення даних питань компанія Autodesk включила до складу AIS 10
програму Vault 4. Досвід її застосування докладно описано в попередніх статтях (див.
№ 11’2005, № 2’2006).


Робота технолога тісно пов’язана з роботою конструктора. Для створення
технології обробки деталі в EdgeCAM технологу необхідна модель деталі,
створена конструктором. І якщо на підприємстві відсутня єдина система
зберігання інформації, то процес пошуку і передачі моделей від конструктора
технологу стає довгим і неконтрольованим. Однак за допомогою Autodesk Vault
4 можливо організувати зберігання як конструкторської, так і технологічної
документації в єдиній базі даних, забезпечивши її надійне зберігання і швидкий
пошук.
Рис. 1. Схема обміну документацією між конструктором і
технологом при використанні Autodesk Vault 4Розглянемо схему обміну документацією між конструктором і технологом при
використання Autodesk Vault 4 (рис. 1).


Конструктор створює модель деталі в Inventor. Потім здає її у сховище,
призначене для файлів проекту. При необхідності виготовлення цієї деталі
технолог бере зі сховища файл моделі в свій робочий простір і на його
основі у програмі EdgeCAM створює файл обробки деталі і керуючу
програму. Після завершення роботи над керуючою програмою технолог здає всю
отриману технологічну документацію в сховище.


Можливі два варіанти організації сховища. При першому варіанті
конструкторсько-технологічна документація зберігається в єдиному сховищі, за рахунок
чого забезпечується спільний доступ конструкторів і технологів до всієї
інформації проекту, а також відповідність файлів моделі та технологічної
документації на цю модель. До того ж Autodesk Vault 4 дозволяє забезпечити
доступ до інформації тільки особам, задіяним у даному проекті. При другому
варіанті технологічна документація зберігається в окремому сховищі. Це буває
необхідно, коли вся технологічна документація повинна зберігатися в одному
місці незалежно від того, в яких проектах використовується модель, на яку вона
розроблена. Даний варіант дозволяє надати доступ до технологічної
інформації тільки колективу технологів.


Тепер розглянемо, як це можна зробити на практиці в Autodesk Vault 4. Всі
операції з файлами, створеними в EdgeCAM, виробляються за допомогою програми
Autodesk Vault Explorer: файли здаються в сховище, видаються на редагування,
а також проводиться зберігання всіх версій файлу.


Додавши файл EdgeCAM в сховище, ми отримуємо доступ до інформації про файл.
Перегляд властивостей файлу здійснюється в «Панелі версій». Для налаштування
відображення властивостей файла EdgeCAM необхідно вибрати файл, натиснути праву кнопку
миші в області версій і вибрати з випадаючого меню пункт «Налаштувати
вид». Потім у вікні в списку Доступні поля з’являться додаткові
поля файлу EdgeCAM. Потрібні слід перенести у список «Відображаються полів» і
натиснути кнопку ОК. Після цих дій всі необхідні поля будуть доступні для
перегляду (рис. 2).Autodesk Vault 4 — помічник інженера-технолога


Рис. 2. Налаштування виду для файлів EdgeCAM 10У процесі створення виробу в Inventor 10 конструктор може отримати
кілька варіантів однієї деталі, які зберігаються в Autodesk Vault 4 у вигляді
версій, а в сховищі кілька варіантів технології обробки деталі і
керуючої програми для всіх версій деталі. Щодо деталей, що зберігаються в
Vault 4, цей процес полягає в наступному. Витягаємо в робочу папку
обрану версію моделі Inventor 10. У Autodesk Vault Explorer вибираємо
одну з вже раніше створених версій файлу технології обробки деталі. А потім,
вибравши пункт «Вид» в випадаючому меню, запускаємо EdgeCAM 10 (рис. 3).Autodesk Vault 4 — помічник інженера-технолога


Рис. 3. Відкриття файлу EdgeCAM для зміниОскільки файл моделі Inventor 10, на основі якої була зроблена обрана
версія файлу технології обробки деталі, не збігається з файлом у робочій папці,
то EdgeCAM 10 запропонує завантажити новий файл моделі Inventor 10. Виконавши ці
дії, допрацьовуємо технологію обробки деталі і створюємо нову керуючу
програму, а потім зберігаємо файли у робочій папці.


Для додавання нових версій файлів в Vault необхідно в Autodesk Vault
Explorer отримати відповідні файли з сховища, не створюючи локальної
версії у робочій папці, і потім повернути їх у сховище. Далі потрібно
прикріпити файл керуючої програми до файлу технології обробки деталі. Після
виконання цих дій з іншими версіями деталі для кожної версії деталі
Inventor 10 в Vault буде зберігатися своя версія файлу технології обробки
деталі і прикріплений до нього файл керуючої програми EdgeCAM 10 (рис. 4).Autodesk Vault 4 — помічник інженера-технолога


Рис. 4. Файл керуючої програми і прикріплений до нього файл
керуючої програми EdgeCAM 10Таким чином, Autodesk Vault 4 дозволяє організувати колективну роботу
конструкторів і технологів, забезпечити актуальність проектної інформації, що
мінімізує ризики виникнення помилок через використання неактуальних
даних, розмежувати доступ до інформації. Все це призводить до скорочення термінів
проходження виробу від ідеї до виготовлення.